Komparácia daňového základu korporátnej dane medzi Českou republikou, Slovenskou republikou a Rakúskom

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komparácia daňového základu korporátnej dane medzi Českou republikou, Slovenskou republikou a Rakúskom
Autor práce:
Sukovský, Stanislav
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Finardi, Savina
Osoba oponující práci:
Kábelová, Lucie
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Diplomová práca sa venuje komparácií daňového základu z príjmu právnických osôb v Českej republike, na Slovensku a v Rakúsku. Cieľom práce je porovnanie legislatívnej úpravy základu dane z príjmu právnických osôb a vplyv týchto úprav na da ové zaťaženie právnických osôb v Českej republike, na Slovensku a v Rakúsku. Pre splnenie cieľov je práca rozdelená do piatich kapitol. V prvej kapitole je všeobecná definícia da ového základu z právnických osôb. V ďalších kapitolách je definícia základu dane v jednotlivých krajinách. V poslednej kapitole je komparácia jednotlivých krajín vrátane modelového príkladu.
Klíčová slova:
základ dane; daň z príjmu právnických osôb; daňové príjmy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 6. 2017
Datum podání práce:
31. 5. 2018
Datum obhajoby:
21.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63541_xsuks00.pdf [1,37 MB]
Oponentura:
58232_qkabl00.pdf [147,40 kB]
Hodnocení vedoucího:
63541_xfins00.pdf [144,18 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63541/podrobnosti