Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finanční analýza ZARA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Autor práce: Kudrenko, Victoria
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Poulová, Lucie
Osoba oponující práci: Škerlíková, Tatiana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza ZARA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem mé bakalářské práce je analyzovat společnost ZARA ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o. za období 2012 až 2016. Práce se skládá ze dvou částí. Metodická část je věnována definici finanční analýzy a jednotlivých metod. V rámci praktické části jsou aplikovány již získané teoretické znalosti potřebné pro provedení analýzy mnou vybraného podniku. Táto část práce obsahuje představení společnosti, určení konkurentů, samotnou finanční analýzu a konkurenční srovnání. Na základě provedené analýzy je sestaven finanční plán na rok 2017.
Klíčová slova: módní společnost; Zara; Inditex; H&M; horizontální a vertikální analýza; bankrotní model; finanční plán; finanční analýza; poměrové ukazatele; Mango; ASOS

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza ZARA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Překlad názvu: Financial analysis of ZARA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of my bachelor thesis is to analyse company ZARA ČESKÁ REPUBLIKA s. r. o. for the period 2012 to 2016. The thesis consists of two parts. The methodical part presents the definition of financial analysis and individual methods. In the practical part the theoretical knowledge that is needed for the analysis of the selected enterprise is applied. This part of the thesis includes company presentation, designation of competitors, financial analysis itself and competitive comparison. Based on the analysis, a financial plan for the year 2017 is drawn up.
Klíčová slova: fashion company; financial analysis; Zara; Inditex; H&M; Mango; ASOS; horizontal and vertical analysis; financial ratios; bankruptcy model; financial plan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2018
Datum podání práce: 3. 6. 2018
Datum obhajoby: 18.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65470_kudv00.pdf [1,73 MB]
Oponentura57629_xsket01.pdf [279,46 kB]
Hodnocení vedoucího65470_xpoul07.pdf [216,22 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65470/podrobnosti