Finanční analýza a finanční plán společnosti TRAVEL FREE, s.r.o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční analýza a finanční plán společnosti TRAVEL FREE, s.r.o.
Autor práce:
Luu, Thanh Tam
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Pham, Hoang Long
Osoba oponující práci:
Nistorenco, Taisia
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The goal of this bachelor's thesis is a thorough financial analysis of TRAVEL FREE, a private company whose main source of income is a chain of retail stores strategically located along the Czech Republic's borders with Germany and Austria. This thesis aims to assess the company's financial risk and performance based on publicly available information between the years 2012 - 2016. The thesis is divided into two halves: a methodical part containing descriptions of indicators and processes which are used in the other half; the analytic part. The latter half is done with horizontal and vertical analyses while also delving into the results of key indicators. Along with the solvency models of Altman Z-score and the Kralicek quick test, we arrive at the final assessment of the company's financial situation. A comparison to competitors in the market further complements the final assessment. Last but not least, a short term financial plan mapping out the financial development of the company in 2017 is set up based on the analyses.
Klíčová slova:
financial analysis; horizontal and vertical analysis; key indicators; bankruptcy and insolvency prediction models; financial plan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 10. 2017
Datum podání práce:
9. 6. 2018
Datum obhajoby:
15.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63411_luut00.pdf [854,23 kB]
Oponentura:
58218_xnist00.pdf [112,06 kB]
Hodnocení vedoucího:
63411_xphah01.pdf [240,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63411/podrobnosti