Impact of Euro-American Crisis on Italian Labor Market: The Case of Young People (Generation)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Impact of Euro-American Crisis on Italian Labor Market: The Case of Young People (Generation)
Autor práce:
Aslanov, Asif
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Slaný, Martin
Osoba oponující práci:
Prokop, Jaromír
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This thesis investigates the impact of the 2008 global financial and economic crisis on the situation with Italy’s youth labour market. The findings of the thesis prove that the global crisis had major adverse effects for the Italian economy and boosted negative tendencies which had been previously prominent in the Italian labour market, namely on its youth segment. The regression analysis model developed within this thesis proved itself to be invalid, showing that shifts in Italy’s youth unemployment cannot be explained effectively by shifts in the country’s GDP. Nevertheless, the thesis illustrates how the deterioration in Italy’s economic situation affected its youth labour market in 2008-2009, and what long-standing detrimental effects it had for the country.
Klíčová slova:
Economic growth; Global Crisis; Employment ; Italy; Labor Market; Unemployment; GDP

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 3. 2017
Datum podání práce:
11. 6. 2018
Datum obhajoby:
11.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61585_xasla01.pdf [1,29 MB]
Veřejná příloha:
17128_xasla01.pdf [1,29 MB]
Oponentura:
57641_proj04.pdf [369,69 kB]
Hodnocení vedoucího:
61585_slam03.pdf [48,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61585/podrobnosti