Impact of Euro-American Crisis on Italian Labor Market: The Case of Young People (Generation)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Impact of Euro-American Crisis on Italian Labor Market: The Case of Young People (Generation)
Autor práce:
Aslanov, Asif
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Slaný, Martin
Osoba oponující práci:
Prokop, Jaromír
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato práce zkoumá dopad globální finanční a hospodářské krize v roce 2008 na situaci s italským trhem práce s mládeží. Závěry diplomové práce dokazují, že celosvětová krize měla pro italskou ekonomiku velké nepříznivé důsledky a posílila negativní tendence, které se předtím objevovaly na italském trhu práce, zejména v segmentu mládeže. Model regresní analýzy vyvinutý v rámci této práce lze považovat za neplatný, což ukazuje, že posuny v nezaměstnanosti mládeže v Itálii nelze účinně vysvětlit změnami HDP země. Nicméně bakalářská práce ukazuje, jak zhoršení ekonomické situace Itálie ovlivnilo trh práce s mládeží v letech 2008-2009 a jaké mělo dlouhodobé nepříznivé důsledky pro tuto zemi.
Klíčová slova:
Economic growth; Global Crisis; Employment ; Italy; Labor Market; Unemployment; GDP

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 3. 2017
Datum podání práce:
11. 6. 2018
Datum obhajoby:
11.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61585_xasla01.pdf [1,29 MB]
Veřejná příloha:
17128_xasla01.pdf [1,29 MB]
Oponentura:
57641_proj04.pdf [369,69 kB]
Hodnocení vedoucího:
61585_slam03.pdf [48,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61585/podrobnosti