Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza vhodných metod měření zákaznické spokojenosti ve společnosti Volkswagen Financial Services

Autor práce: Bonnová, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novák, Michal
Osoba oponující práci: Kincl, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vhodných metod měření zákaznické spokojenosti ve společnosti Volkswagen Financial Services
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá metodami měření zákaznické společnosti. Jejím cílem je zhodnocení aktuálně využívaného modelu ve společnosti Volkswagen Financial Services a jeho porovnání s modelem SERVQUAL. V teoretické části práce jsou popsány vybrané metody měření spokojenosti zákazníků a přístupy ke sběru dat. Další část práce je věnována charakteristice společnosti a provedení průzkumu spokojenosti jejích zákazníků prostřednictvím metody SERVQUAL. V závěru práce jsou obě metody porovnány dle vybraných kritérií. Získané výsledky jsou využity pro návrh nového modelu, který kombinuje výhody těchto dvou metod.
Klíčová slova: spokojenost; SERVQUAL; zákazník; očekávaná kvalita

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vhodných metod měření zákaznické spokojenosti ve společnosti Volkswagen Financial Services
Překlad názvu: Analysis of suitable methods of customer satisfaction measurement in company Volkswagen Financial Services
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis is about methods measuring customer satisfaction. The point is to valorize actual use model in Volkswagen Financial Services and method SERVQUAL. In the theoretical part are described the methods measuring customer satisfaction and the attitude to data collection. The next part of my thesis is about characteristics of the company and conducting a survey of customer satisfaction through the method SERVQUAL. In the last part of my work are both methods compared by selected criteria. The results are used as a suggestion of new model, what combined the benefits of both methods.
Klíčová slova: satisfaction; SERVQUAL; customer; expected quality

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2017
Datum podání práce: 11. 6. 2018
Datum obhajoby: 11.09.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60858_xbonm02.pdf [2,59 MB]
Oponentura58206_kincl.pdf [571,71 kB]
Hodnocení vedoucího60858_xnovm132.pdf [426,47 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60858/podrobnosti