Insolvenční řízení a postavení insolvenčního správce v jednotlivých jeho fázích

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Insolvenční řízení a postavení insolvenčního správce v jednotlivých jeho fázích
Autor práce:
Škrabálková, Martina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Hásová, Jiřina
Osoba oponující práci:
Moravec, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the insolvency proceedings and the position of the insolvency administrator in individual phases of insolvency proceedings. The aim of this diploma thesis is to investigate the process of insolvency proceedings and the position of the insolvency administrator based on a concrete example. The diploma thesis will verify three hypotheses, which are specified in the introduction of the thesis. The author evaluates the amendments to the laws that came into force and amends Act No. 182/2006 Coll., On Bankruptcy and the Methods of Resolution (Insolvency Act), as amended. Attention is also focused on a concrete example of a legal person who has been in insolvency proceedings, where is not introduced only the role, duties and activities of the insolvency administrator, but it is introduced also the process of the reorganization. The conclusion of the diploma thesis also contains the author's own view.
Klíčová slova:
Insolvency; bankruptcy; debtor; creditors; reorganization; discharge; insolvency administrator

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 2. 2016
Datum podání práce:
20. 6. 2018
Datum obhajoby:
30.08.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56313_xskrm21.pdf [1,02 MB]
Oponentura:
58365_xmort05.pdf [61,61 kB]
Hodnocení vedoucího:
56313_kotouc.pdf [62,23 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56313/podrobnosti