VÍCEROZMĚRNÉ STATISTICKÉ METODY APLIKOVANÉ NA INDEX EKONOMICKÉ SVOBODY

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
VÍCEROZMĚRNÉ STATISTICKÉ METODY APLIKOVANÉ NA INDEX EKONOMICKÉ SVOBODY
Autor práce:
Sejk, Lukáš
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vrabec, Michal
Osoba oponující práci:
Pecáková, Iva
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to statistically analyze the Index of Economic Freedom. In the introductory part we will introduce the phenomenon of economic freedom and the institutes dealing with its quantification. They are Fraser Institute and Heritage Foundation. We will show the structure of the Index of Economic Freedom.In the next part we will focus on the historical development of the index from both institutes.In the main part of the thesis we will apply the multidimensional statistics methods to the Index of Economic Freedom. We use the main component method and factor analysis to detect latent factors. We will reduce the amount of tracked variables in creating of the Index of Economic Freedom without significant loss of information. We will perform a cluster analysis of countries and variables entering the calculation of the Economic Freedom Index.In conclusion, we comment on the outputs, try to interpret and formulate the result of our analysis of the Index of Economic Freedom.
Klíčová slova:
multidimensional statistical methods; economic Freedom; Index of Economic Freedom; IEF; principal component method; factor analysis; cluster analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Statistics and Probability
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 2. 2018
Datum podání práce:
21. 6. 2018
Datum obhajoby:
27.08.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65110_xsejl00.pdf [2,64 MB]
Oponentura:
58343_pecakova.pdf [268,85 kB]
Hodnocení vedoucího:
65110_vrabec.pdf [267,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65110/podrobnosti