Perception of Strategy Formulation Process in the Sport Environment and Its Influence on Performance of the Sport Club

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Perception of Strategy Formulation Process in the Sport Environment and Its Influence on Performance of the Sport Club
Autor práce:
Tripes, Stanislav
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Kincl, Tomáš
Osoba oponující práci:
Štrach, Pavel; Slepičková, Irena
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The purpose of this study is to address how NPSO managers perceive the steps of the strategy formulation process, managerial approaches, and skills within the strategic planning process and how these perceptions impact organisational performance. The number of non-profit sports organisations (NPSOs) associated under selected national sports governing bodies in the Czech Republic is almost 8,000. The explanatory sequen-tial mixed methods design was used where the quantitative phase was based on an in-depth questionnaire distributed to NPSOs. The questionnaire covers the perception of the whole strategic planning process and was answered by 351 NPSOs. The quantitative data was clustered and later used as a sampling tool for the qualitative phase and 11 managers were selected for a semi-structured interview. The results of both phases supported the theory that the strategy and strategic planning process in NPSOs are not conducted explicitly although some steps in the process are non-systematically used. The strategy, as presented in mainstream sports management literature, is not useful for an NPSO. The recommendation for managers is to use the stakeholder approach for strategy formulation and implementation, where managers work actively with their stakeholders. The strategy perception analysis in the sports environment was not pro-vided and the discussion of strategy in NPSOs is lacking. This dissertation uncovers a new field of research.
Klíčová slova:
Strategy in sport environment; Performance measurement; Managerial perception

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 7. 2015
Datum podání práce:
11. 7. 2018
Datum obhajoby:
06.09.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66378_xtris00.pdf [7,05 MB]
Oponentura:
58478_Slepičková.pdf [989,60 kB]
Oponentura:
58520_strach.pdf [445,90 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66378/podrobnosti