Hrubý domácí produkt a alternativní ukazatele blahobytu - jejich význam a měřitelnost

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hrubý domácí produkt a alternativní ukazatele blahobytu - jejich význam a měřitelnost
Autor práce:
Kroc, Patrik
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Štěpánek, Pavel
Osoba oponující práci:
Klement, Josef
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of my diploma thesis is to identify a way to appropriately measure the well-being of society which will consider both objective determinants of quality of life and subjective factors influencing life satisfaction of the population. This objective is attained mainly through the analysis of more than 15 existing indicators which resulted into specific recommendations for improvement of the new methodology for measuring the quality of life in the Czech Republic that was proposed on 31st March 2018 and is expected to be used from 2020 (Maussen a kol. 2018). I also highlight the strengths and weaknesses of quality of life in the Czech Republic in comparison with the rest of the European Union. This should improve the efficiency of decision making process of (local) government. The regions in the Czech Republic which requires the most attention in terms of improving the quality of life of its citizens are Moravian-Silesian Region and Zlín Region.
Klíčová slova:
quality of life; well-being; happiness; sustainability; life satisfaction; welfare; gross domestic product

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 2. 2018
Datum podání práce:
14. 8. 2018
Datum obhajoby:
18.09.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64683_xkrop19.pdf [3,08 MB]
Oponentura:
58738_xklej00.pdf [649,24 kB]
Hodnocení vedoucího:
64683_step01.pdf [1,24 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64683/podrobnosti