Finanční a strategická analýza společnosti Karlovarské minerální vody, a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční a strategická analýza společnosti Karlovarské minerální vody, a.s.
Autor práce:
Stehno, Jaroslav
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Staňková, Anna
Osoba oponující práci:
Staněk, Vítězslav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá finanční a strategickou analýzou společnosti Karlovarské minerální vody a.s. V práci je sledováno a analyzováno období od roku 2012 do roku 2017. Práce je rozdělena na dvě části, metodickou a praktickou. V metodické části jsou popsány obě analýzy teoreticky, jsou zde popsány jednotlivé metody, postupy, uživatelé a data atd. V praktické části jsou metody a postupy obou analýz praktikována na reálná data a informace. Nejprve je popsána analyzovaná společnost a jsou uvedeny různé souvislosti. Dále je provedena finanční analýza, nejprve vertikální a horizontální analýza, pak analýza poměrovými ukazateli, a nakonec analýza komplexním modelem hodnocení. V rámci některých ukazatelů je také společnost porovnávána s průměrnými hodnotami okolí a s hodnotami konkurenční společnosti. Na konec je na základě analýzy zhodnoceno celkové finanční zdraví společnosti. V další části práce je provedena strategická analýza. Nejprve je analyzováno okolí společnosti, rozdělené na makrookolí a mikrookolí, a poté její vnitřní schopnosti. Na závěr strategické analýzy je provedena syntéza výsledků pomocí SWOT analýzy a SPACE analýzy a je zhodnoceno celkové strategické postavení společnosti.
Klíčová slova:
strategická analýza; Karlovarské minerální vody a.s.; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 3. 2018
Datum podání práce:
4. 10. 2018
Datum obhajoby:
17.10.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65387_xstej113.pdf [2,11 MB]
Oponentura:
58891_Staněk.pdf [489,42 kB]
Hodnocení vedoucího:
65387_stankova.pdf [229,77 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65387/podrobnosti