Import Prices and the Exchange Rate

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Import Prices and the Exchange Rate
Autor práce:
Tesař, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Křečková Kroupová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Taušer, Josef
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The aim of this thesis is to examine the relation between import prices and the exchange rate and to estimate the exchange rate pass-through (ERPT) to import prices in different manufacturing industries in the Czech Republic. The first chapter familiarizes the reader with theoretical foundation of ERPT – the relation between import prices and the exchange rate, what it influences, its relation to inflation and presence of asymmetries within ERPT. The second chapter introduces the econometric model and data used in this thesis. The model tests not only the level of ERPT itself, but also asymmetries with respect to the direction and size of the change in the exchange rate. The monthly dataset covers the time period from January 2000 to May 2018. The third chapter shows the results of the empirical study – ERPT, long-run ERPT, asymmetries in ERPT with respect to direction and size of the change in the exchange rate and their combinations, and the development of ERPT over time.
Klíčová slova:
Exchange Rate; Exchange Rate Pass-Through; Import Prices; Asymmetry; The Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Faculty of International Relations
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 6. 2018
Datum podání práce:
31. 10. 2018
Datum obhajoby:
14.01.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66361_xtesm17.pdf [747,35 kB]
Oponentura:
59237_tauser.pdf [95,28 kB]
Hodnocení vedoucího:
66361_krez01.pdf [218,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66361/podrobnosti