Vytvoření realtime webové aplikace pomocí frameworků ReactJS a Laravel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vytvoření realtime webové aplikace pomocí frameworků ReactJS a Laravel
Autor práce:
Haška, David
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Karkošková, Soňa
Osoba oponující práci:
Doležel, Michal
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením webové aplikace pro objednávání materiálu od dodavatele se zpracováním v reálném čase za pomocí frameworků ReactJS a Laravel. Pomocí analýzy existujících řešení a rešerše informací pro tvorbu takovéto aplikace je proveden návrh celé aplikace. Na základě tohoto návrhu je postupně popisován způsob implementace takovéto aplikace do reál-ného prostředí. Práce je rozdělena do tří základních celků. První z nich je popis metodiky práce, kde je podrobně popsáno, jaké metody jsou použity pro splnění cílů této práce. Druhý celek je teoretická část, kde jsou popsány základy webo-vých aplikací. Webové aplikace zpracovávají a zobrazují data v reálném čase pro všechny instance této aplikace a pak také popis nástrojů, které jsou použity při tvorbě samotné aplikace, což je v tomto případě třeba framework ReactJS nebo framework Laravel. Třetí a poslední celek je praktická část, což je samotná tvorba aplikace za použití informací a nástrojů z předchozích dvou celků.
Klíčová slova:
webová aplikace; realtime; reactjs; laravel; framework; php; javascript

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 2. 2018
Datum podání práce:
28. 11. 2018
Datum obhajoby:
24.01.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65649_xhasd04.pdf [1,46 MB]
Veřejná příloha:
17809_xhasd04.zip [375,08 kB]
Oponentura:
59415_qdolm05.pdf [68,35 kB]
Hodnocení vedoucího:
65649_xkars05.pdf [66,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65649/podrobnosti