Návrh a realizace projektu otevřených propojených dat municipality

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Návrh a realizace projektu otevřených propojených dat municipality
Autor práce:
Tichý, Petr
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Svátek, Vojtěch
Osoba oponující práci:
Chlapek, Dušan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tématem diplomové práce je návrh a realizace projektu otevřených propojených dat municipality. Prvním cílem práce je seznámit se s problematikou otevřených a propojených dat, s přihlédnutím k aplikacím v oblasti veřejné správy. Cíle je zpracován ve formě komentované rešerše a výstup cíle je dále použit při definování pojmů souvisejících s otevřenými a propojenými daty a při popisu současného stavu otevřených dat ve veřejné správě ČR. Dalším cílem je vytipovat v rámci české veřejné správy vhodný subjekt, který disponuje již vystavovanými otevřenými daty a zmapovat dostupnost a kvalitu těchto dat. Vhodný subjekt je vytipován v rámci definovaných kritérií, která musí splňovat a veškerá jeho data jsou identifikována a následně analyzována. Výstup cíle, obsahující zmapovanou oblast otevřených dat poskytovaných subjektem, je dále využit při zpracování posledního cíle. Tím je realizovat projekt zlepšení míry otevřenosti a kvality otevřených dat vybraného subjektu, s využitím vhodných technologií, včetně propojení dat na některý externí zdroj. Vytvořením další analýzy subjektu, v oblasti poptávky po otevřených datech a specifickým přizpůsobením požadavků aktuálním podmínkám subjektu, je definován projekt zlepšení míry otevřenosti a kvality otevřených dat. Pro realizaci projektu, jsou využity znalosti získané při zpracování prvního cíle, umožňující definovat metodiku procesu, náplň jednotlivých činností a praktiky pro zpracování úloh. Závěrem je zhodnocení výsledků celé práce a jednotlivých cílů, a nabídka dalších směrů, které je možno využít, při rozšiřování tématu.
Klíčová slova:
open data; linked open data; linked data; RDF; public administration

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Znalostní a webové technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information and Knowledge Engineering
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 5. 2018
Datum podání práce:
3. 12. 2018
Datum obhajoby:
21.01.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66055_xticp09.pdf [2,02 MB]
Oponentura:
59447_chlapek.pdf [62,97 kB]
Hodnocení vedoucího:
66055_svatek.pdf [66,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66055/podrobnosti