Firemná kultúra spoločnosti Bosch

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Firemná kultúra spoločnosti Bosch
Autor práce:
Leštáková, Katarína
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Müllerová, Františka
Osoba oponující práci:
Křenková, Eva
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Hlavnou témou tejto práce je charakteristika firemnej kultúry konkrétnej firmy – spoločnosti Bosch Termotechnika, s. r. o. Firemná kultúra je súborom hodnôt, noriem a predstáv, ktoré charakterizujú danú firmu. Jedná sa tak o materiálne prvky (vybavenie kancelárií, či propagačné materiály) a tiež o prvky nemateriálne (spôsob komunikácie, riešenia konfliktov, mieru stotožnenia zamestnancov s firmou a pod.). Cieľom tejto práce je na základe podrobnej charakteristiky firemnej kultúry Bosch Termotechnika určiť jej silu a poskytnúť odporúčania k jej zlepšeniu. Firemná kultúra je v súčasnosti dôležitým faktorom úspechu firmy a to z pohľadu spokojných, motivovaných a lojálnych zamestnancov. O firemnú kultúru by sa preto firma mala dôkladne starať a neustále ju rozvíjať. Táto práca sa v tomto smere snaží pomôcť firme Bosch Termotechnika smerom k jej zatraktívneniu v mysliach zamestnancov a na trhu práce.
Klíčová slova:
firemná kultúra; typológie firemnej kultúry; prvky firemnej kultúry; silná firemná kultúra; firemné hodnoty; Bosch Termotechnika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 12. 2017
Datum podání práce:
4. 12. 2018
Datum obhajoby:
18.01.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64135_xlesk00.pdf [2,10 MB]
Oponentura:
59573_svae01.pdf [61,33 kB]
Hodnocení vedoucího:
64135_mullero.pdf [63,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64135/podrobnosti