Optimalizace webu pro vyhledávače jako marketingový nástroj

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Optimalizace webu pro vyhledávače jako marketingový nástroj
Autor práce:
Pajerská, Simona
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Bartoš, Petr
Osoba oponující práci:
Bláha, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The main goal of presented diploma thesis was to evaluate whether SEO is a suitable marketing tool for newly established project. Using a newly created online magazine www.bydlime-stylove.cz, the author has examined if the webpage can get on the first results page within the observed period of four months, using just own content based on keyword analysis and technical optimization of the webpage, and bring stable organic traffic that way. The data were gathered using specialized marketing tools and evaluated using a quantitative analysis. Although links are one of the three most important factors when assessing the webpage relevance, the optimization has proven that they are in fact not necessary for long-tail keywords to rank in the first positions on the results page. The experiment has therefore proven the increasing importance of content quality. The experiment has additionally proven that Google utilizes a certain testing period (known as Google Sandbox), during which the webpage cannot rank high. In initial months, keyword ranks can differ substantially between Google and Seznam. At the end of observed period, the project managed to generate organic traffic of almost 1000 visitors per month and has therefore proven that the impacts of web optimization can indeed be visible sooner than in 6 months, as is often proposed. Thus, it is advisable to include SEO in planned digital strategy for new projects.
Klíčová slova:
SEO; Search Engine Optimization; Search; Google

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 6. 2018
Datum podání práce:
11. 12. 2018
Datum obhajoby:
30.01.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66346_xpajs00.pdf [3,32 MB]
Oponentura:
59518_Bláha.pdf [45,85 kB]
Hodnocení vedoucího:
66346_xbarp49.pdf [40,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66346/podrobnosti