Auditor independence and professional ethics

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Auditor independence and professional ethics
Autor práce:
Gafurova, Nasiba
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Králíček, Vladimír
Osoba oponující práci:
Molín, Jan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The purpose of the submitted thesis "Auditor independence and professional ethics" is to review and analyse the role of independence and ethics in audit profession. The first part is devoted to the role of the audit and auditing in global world. The second part focuses on the audit in Uzbekistan. The third part is dedicated to the role of ethics and independence in audit profession. The pre-last part is about new approach to the Code of Ethics and the main changes in the new regulatory document. And the last part consists of comparative analysis of the new and previous legal documents.
Klíčová slova:
International Accounting Standards; Auditor Independence; Auditor

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance and Accounting
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 5. 2018
Datum podání práce:
11. 12. 2018
Datum obhajoby:
16.01.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66007_gafn00.pdf [1,70 MB]
Oponentura:
59592_molj01.pdf [157,53 kB]
Hodnocení vedoucího:
66007_kralicek.pdf [155,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66007/podrobnosti