Analysis of argumentations of selected Czech political parties regarding the euro adoption

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analysis of argumentations of selected Czech political parties regarding the euro adoption
Překlad názvu:
Analýza argumentačních rovin vybraných českých politických stran ve věci přijetí eura
Autor práce:
Nosák, David Ivan
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Kašparová, Eva
Osoba oponující práci:
Zedník, Jan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem této práce je uskutečnit kvalitativní obsahovou analýzu argumentačních rovin vybraných českých politických stran ve věci přijetí eura. První část práce poskytuje přehled různých dimenzí argumentů, které mohou být ve věci přijetí eura předkládány, s ohledem na situaci v České republice. Tato část je založena na akademických a expertních datech od nezávislých osob a institucí a představuje postoje, které hovoří pro i proti přijetí eura, za účelem poskytnutí objektivního pohledu na danou problematiku. V praktické části se práce zabývá analýzou konkrétních argumentačních rovin vybraných politických stran založených na informacích a dimenzích argumentů identifikovaných a sesbíraných v první části.
Klíčová slova:
Ekonomika; Politika; Společnost; Euro; Kultura

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra manažerské psychologie a sociologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 11. 2017
Datum podání práce:
12. 12. 2018
Datum obhajoby:
28.01.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63956_xnosd00.pdf [1,77 MB]
Oponentura:
59809_Zedník.pdf [192,41 kB]
Hodnocení vedoucího:
63956_kasparov.pdf [453,22 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63956/podrobnosti