Analysis of argumentations of selected Czech political parties regarding the euro adoption

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analysis of argumentations of selected Czech political parties regarding the euro adoption
Autor práce:
Nosák, David Ivan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kašparová, Eva
Osoba oponující práci:
Zedník, Jan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The aim of this thesis is to perform a qualitative content analysis of argumentations of selected Czech political parties regarding the adoption of the euro in the Czech Republic. In the first part, the thesis gives an overview of different dimensions of arguments that can be used when referring to the euro adoption with respect to the situation in the Czech Republic. It refers to academic and expert data from independent individuals or institutions and presents positions that speak both “for” and “against” the euro adoption, in order to give an objective view on the topic. In the practical part, the thesis analyzes concrete argumentations of selected political parties based on the data collected and the dimensions of arguments identified in the first part.
Klíčová slova:
Politics; Economics; Society; Culture; Euro

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 11. 2017
Datum podání práce:
12. 12. 2018
Datum obhajoby:
28.01.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63956_xnosd00.pdf [1,77 MB]
Oponentura:
59809_Zedník.pdf [192,41 kB]
Hodnocení vedoucího:
63956_kasparov.pdf [453,22 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63956/podrobnosti