Řád maltézských rytířů a neziskový sektor v ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Řád maltézských rytířů a neziskový sektor v ČR
Autor práce:
Vaněček, Ondřej
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Krbová, Jana
Osoba oponující práci:
Musil, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis is aimed at the activities of the Order of Malta in the Czech nonprofit sector through the Grand Priory of Bohemia. The bachelor thesis has two main goals. The first goal is to prove that the Order of Malta is integral part of the Czech civil society also known as the nonprofit sector. The second objective finds the answer on the question, if the Order significantly partake in social services in the Czech Republic and how. The theoretical part consists of definition the nonprofit sector and its main features. It also introduces the Order of Malta and its activities in the Czech area in past. The practical part is dealing with the analysis of the Grand Priory's activities in the Czech republic. The analysis is based on data, documents and informations provided by the Order's organizations and the Czech ministries during 2013-2018. Within the practical part is compared defined theory with the analyzed data. It serves to accomplish thesis goals. The result provides the evidence of importance of the Order of Malta in the Czech nonprofit sector.
Klíčová slova:
nonprofit sector; Grand Priory of Bohemia; civil society; social services; Order of Malta

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 2. 2018
Datum podání práce:
14. 12. 2018
Datum obhajoby:
15.01.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64763_vano00.pdf [2,07 MB]
Oponentura:
59719_musil.pdf [26,74 kB]
Hodnocení vedoucího:
64763_krbova.pdf [239,91 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64763/podrobnosti