Welfare Based Evaluation of Monetary Policy Conduct in the Czech Republic

Autor práce:
Nguyen, Nhat Linh
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Janíčko, Martin
Osoba oponující práci:
Potužák, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Welfare Based Evaluation of Monetary Policy Conduct in the Czech Republic
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This thesis provides a welfare analysis of the inflation-targeting regime and its variationsthat take the nominal exchange rate stability into the consideration. The analysis donein this work aims to answer a question, whether there is a room for improvements in thecurrent Czech monetary policy framework. In particular, this work utilizes a dynamicstochastic general equilibrium (DSGE) model of a small open economy and compares thecurrent inflation-targeting regime to its hypothetical variations that incorporate nominalexchange rate stabilization. The results presented in this work suggest that the incorporationof the exchange rate stability could be beneficial in terms of welfare. However, asindicated by a robustness test, these results are sensitive to the calibration of the modeland further research on this topic is advisable before making any conclusions. The othercontribution of this thesis is showing how to solve a small open economy model withoutlog-linearization. This allows solving the presented small open economy model and itsvariations using the higher-order approximation methods.
Klíčová slova:
Computable General Equilibrium Models; DSGE; Keynes; Monetary Policy; Comparative or Joint Analysis of Fiscal and Monetary Policy; Macroeconomics and Monetary Economics

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Economics

Název katedry:
Department of Economics

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 9. 2018

Datum podání práce:
17. 12. 2018

Datum obhajoby:
01.02.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65182_xngun12.pdf [528,94 kB]

Veřejná příloha:
18012_xngun12.m [4,96 kB]

Veřejná příloha:
18013_xngun12.unknown [6,88 kB]

Oponentura:
59779_potp01.pdf [315,31 kB]

Hodnocení vedoucího:
65182_janm02.pdf [407,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65182/podrobnosti