Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finančná a strategická analýza spoločnosti Lidl Česká republika, v.o.s.

Autor práce: Fiorovantiová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Osoba oponující práci: Marek, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finančná a strategická analýza spoločnosti Lidl Česká republika, v.o.s.
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá finančnou a strategickou analýzou známej spoločnosti Lidl Česká republika, v.o.s.. Cieľom práce je zhodnotiť finančnú situáciu vybraného podniku a porovnať ho s hlavnou konkurenciou, čo následne umožní navrhnúť určité opatrenia, ktorými by sa vedenie mohlo riadiť. Ďalším cieľom je taktiež zhodnotenie silných a slabých stránok, či potenciálnych rizík vo forme strategickej analýzy. Diplomová práca je štruktúrovaná do dvoch hlavných častí – teoretickej a praktickej. Teoretická časť vymedzuje základné pojmy a metódy v oblasti finančnej a strategickej analýzy, ktoré sú neskôr aplikované v praktickej časti na sledovaný podnik a jeho konkurenciu. Na základe celej práce je formulovaný záver, kde sú zhrnuté hlavné výsledky oboch analýz.
Klíčová slova: PEST analýza; SWOT diagram; finančná analýza; strategická analýza; účtovné výkazy; horizontálna analýza; vertikálna analýza; pomerové ukazovatele; Porterov model piatich síl

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finančná a strategická analýza spoločnosti Lidl Česká republika, v.o.s.
Překlad názvu: Financial and strategic analysis of Lidl Česká republika, v.o.s.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The topic of this master thesis is financial and strategic analysis of Lidl Česká republika, v.o.s.. The target is therefore to evaluate the financial situation of selected company and compare it to its main competitors, which eventually will help to advise management on what they should focus more. A further goal is to assess the strengths, weaknesses and potential risks of the core business in form of strategic analysis of the market. This thesis is structured in two main parts – the theoretical and practical. In the theoretical part the reader can find a definition of basic ratios and methods regarding financial and strategic analysis, which are afterwards applied in practical part on the selected company and its competitors. The conclusion is written based on the whole thesis and formulates main outputs of both analyses.
Klíčová slova: financial analysis; strategic analysis; financial statements; horizontal analysis; vertical analysis; financial ratios; Porter ́s five forces model; PEST analysis; SWOT diagram

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 7. 2018
Datum podání práce: 8. 1. 2019
Datum obhajoby: 31.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66503_xfiol00.pdf [1,13 MB]
Veřejná příloha18073_xfiol00.xlsx [20,98 kB]
Oponentura59059_Marek.pdf [389,24 kB]
Hodnocení vedoucího66503_stankova.pdf [233,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66503/podrobnosti