Strategická a finanční analýza společnosti České aerolinie, a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategická a finanční analýza společnosti České aerolinie, a.s.
Autor práce:
Siegel, Daniel
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Holečková, Jaroslava
Osoba oponující práci:
Staňková, Anna
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the issue of financial and strategic analysis applied to Czech Airlines a.s. in the period from 2012 to 2016. It is divided into two primary parts, methodical and practical. Methodical part summarizes information about main information data for financial analysis, about users and also about individual methods of financial analysis. It also focuses on the theoretical definition of strategic analysis. Practical part begins with the company´s introduction, it´s history and characteristics. It continues with the practical financial ratio analysis including my assessment. In the last part of the thesis strategic analysis appears. The overall assessment of the company´s health is included at the end of the thesis.
Klíčová slova:
financial analysis; complex models; analysis of surroundings; internal analysis; SWOT analysis; air transport; Czech Airlines a.s.; horizontal analysis; vertical analysis; financial ratios

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 10. 2018
Datum podání práce:
9. 1. 2019
Datum obhajoby:
31.01.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67095_xsied00.pdf [2,42 MB]
Oponentura:
59680_stankova.pdf [370,81 kB]
Hodnocení vedoucího:
67095_jahol.pdf [271,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67095/podrobnosti