Ocenění podniku FRIGOLOG s.r.o.

Autor práce: Ciprys, Dušan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šmídová, Radana
Osoba oponující práci: Nistorenco, Taisia

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění podniku FRIGOLOG s.r.o.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je ocenění společnosti FRIGOLOG s.r.o. k 31. 12. 2017. Práce je strukturovaná do devíti částí, mezi které patří úvod diplomové práce, teoretický úvod, představení společnosti, finanční analýza, strategická analýza, generátory hodnoty, finanční plán, ocenění společnosti a závěr. K ocenění byla využita metoda DCF entity a metoda tržního srovnání.
Klíčová slova: ocenění; DCF; logistika; doprava

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění podniku FRIGOLOG s.r.o.
Překlad názvu: Valuation of FRIGOLOG s.r.o.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The goal of this diploma thesis is to evaluate the company FRIGOLOG s.r.o. as of 31 December 2017. The thesis is structured in nine parts, including the introduction of the diploma thesis, theoretical introduction, company presentation, financial analysis, strategic analysis, value generators, financial plan, company valuation and conclusion. The DCF method and the market comparison method were used to evaluate.
Klíčová slova: valuation; DCF; transportation; logistics

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2018
Datum podání práce: 15. 1. 2019
Datum obhajoby: 06.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66029_xcipd03.pdf [11,85 MB]
Oponentura60288_xnist00.pdf [126,37 kB]
Hodnocení vedoucího66029_korbova.pdf [228,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66029/podrobnosti