Naklady zdravotnickeho systemu na nemoci zpusobene kourenim

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Naklady zdravotnickeho systemu na nemoci zpusobene kourenim
Autor práce:
Dolejší, Gabriela
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Běláčková, Vendula
Osoba oponující práci:
Vebrová, Ludmila
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce se zabývá nákladovou stranou zdravotnického systému nemocí přiřaditelných kouření. Předmětem zájmu práce je analýza metodiky ?cost of illness?(COI), jež vyjadřuje ekonomické náklady nemoci či diagnostických skupin nemocí spojených s kouřením a odhaduje maximální částku, která by mohla být potencionálně ušetřena, pokud by byla prevalence kuřáctví ve společnosti nulová. Dokladem nákladovosti nemocí způsobených kouřením jsou příklady zahraničních studií zabývajících se metodikou COI. Empirická část práce přináší komparaci metodik a výsledků zahraničních studií se zjištěními výsledky nákladů nemocničního léčení chorob způsobených užíváním tabáku v ČR. Cílem práce je srovnat výsledky zahraničních studií se studií nákladovosti nemocí způsobených kouřením v České republice.
Klíčová slova:
hospitalizace; nemocnost; zdravotnictvi; cost of illness; naklady; koureni

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 6. 2008
Datum podání práce:
20. 6. 2008
Datum obhajoby:
30.06.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
10070_xdolg02.pdf [733,75 kB]
Oponentura:
8634_vebl01.pdf [121,06 kB]
Hodnocení vedoucího:
10070_belv01.pdf [125,77 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/10070/podrobnosti