Marketing campaign for students from Azerbaijan to study in Czech Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketing campaign for students from Azerbaijan to study in Czech Republic
Autor práce:
Lebedeva, Viktoriya
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Lhotáková, Markéta
Osoba oponující práci:
Lipavská, Markéta
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The purpose of this bachelor thesis is to determine the advantages of Czech education system from perspective of students from Azerbaijan and propose a theoretical model of influencing their decision-making process by marketing strategies in favor of Czech Republic. In a more detailed view, the aim is to define the push and pull factors, most significant potential barriers and other factors which are taken into consideration by students from Azerbaijan while choosing a school abroad. An outcome would be to provide suggestions for improvement. I would like this thesis to be a helpful guide for future high-school graduates in Azerbaijan during their decision-making process in the period of applying for universities or exchange semesters by considering Czech Republic as the main option.
Klíčová slova:
students abroad; marketing approach; push and pull factors of decision making

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 9. 2018
Datum podání práce:
23. 4. 2019
Datum obhajoby:
04.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66692_lebv00.pdf [1,02 MB]
Oponentura:
61305_xlipm00.pdf [63,10 kB]
Hodnocení vedoucího:
66692_lhom01.pdf [63,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66692/podrobnosti