E-learningový kurz o kybernetické bezpečnosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
E-learningový kurz o kybernetické bezpečnosti
Autor práce:
Šalda, Jakub
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Doucek, Petr
Osoba oponující práci:
Rybáková, Alena
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá vytvořením školících materiálů pro manažera kybernetické bezpečnosti dle zákona o kybernetické bezpečnosti. Teoretická část se zabývá uvedením do kontextu v oblasti kybernetické bezpečnosti, její regulace legislativou pro určité organizace a systémem řízení bezpečnosti informací. Praktická část práce je vyhrazena samotnému školícímu kurzu. V úvodu kurzu se seznámíme se zákonem a vyhláškou kybernetické bezpečnosti a povinnostmi manažera se zaměřením na státní instituce. Pro vzdělávací účely je navržena fiktivní organizace ve státním sektoru vedoucí ke zvýšení informovanosti a možnosti simulování rozhodování dotčených rolí. Na tuto fiktivní organizaci je vytvořen školící materiál, který je obsahem kurzu. Po ukončení praktické části se tento kurz aplikuje na reálné subjekty a výsledky se vyhodnotí.
Klíčová slova:
zákon o kybernetické bezpečnosti; vyhláška o kybernetické bezpečnosti; Kybernetická bezpečnost; systém řízení bezpečnosti informací; role kybernetické bezpečnosti; řízení rizik

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 12. 2018
Datum podání práce:
24. 4. 2019
Datum obhajoby:
04.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67944_salj03.pdf [1,69 MB]
Oponentura:
60871_Rybáková.pdf [63,41 kB]
Hodnocení vedoucího:
67944_doucek.pdf [64,68 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67944/podrobnosti