Financování kampaní v USA: role National Rifle Association v prezidentských volbách v USA v roce 2016

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Financování kampaní v USA: role National Rifle Association v prezidentských volbách v USA v roce 2016
Autor práce:
Chytráček, Marek
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vymětal, Petr
Osoba oponující práci:
Dvořáková, Vladimíra
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis focuses on funding of political parties and movements in the Czech Republic for twenty-five years. The main aim of the thesis is to assess how state funding of political parties and movements represented in the Chamber of Deputies can differ from the smaller parties which are entitled to state contributions. The first chapter, which is more theoretical, deals with models of funding of political parties. The rules of funding of political parties and movements in the Czech Republic are described in the second chapter. The analysis of total incomes and expenditures of political parties and movements can be found in the third part of the thesis, but also a comparison of these data between the selected parties. The last part of the thesis deals with the new regulation and its contribution to the system of funding of political parties and movements in the Czech Republic.
Klíčová slova:
NRA; U.S; Funding of the political parties/movements; presidential elections; gun rights

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Politologie/Politologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Political Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 9. 2017
Datum podání práce:
24. 4. 2019
Datum obhajoby:
05.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63155_xchym08.pdf [1,03 MB]
Oponentura:
61848_dvorakv.pdf [64,19 kB]
Hodnocení vedoucího:
63155_vymetal.pdf [68,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63155/podrobnosti