Oddlužení fyzických osob ve světle proměn

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Oddlužení fyzických osob ve světle proměn
Autor práce:
Šestak, Vira
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Hásová, Jiřina
Osoba oponující práci:
Moravec, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the amendments to the legal regulation of the debt relief procedure in the Czech Republic, both the amendments that have been brought by the so-called Accreditation Amendment, Act no. 64/2017 Coll., which revises Act no. 182/2016 Coll., On Bankruptcy and Its Resolution (Insolvency Act), but primarily the upcoming amendments, which will bring so-called Debt Relieving Amendment. The draft amendment to the Insolvency Act, so called Debt Relieving Amendment, was submitted by the Ministry of Justice of the Czech Republic and has recently been adopted as the Act no. 31/2019 Coll. It will come into force on the June 1, 2019. The aim of this thesis is to evaluate the newly adopted legislation. Thesis also evaluate the amendments that have been brought by the so-called Accreditation Amendment. The first two chapters provide the essential introduction to the topic of the insolvency proceedings and the debt relief of natural persons analysing the current legal regulation of these institutes. The third key chapter is focused on the analysis of newly adopted legislation. It also analyses its possible impact.
Klíčová slova:
insolvency proceedings; insolvency; discharge of debts; debt relief amendment; discharge of debts; accreditation amendment; debt relief

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 6. 2018
Datum podání práce:
25. 4. 2019
Datum obhajoby:
30.05.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66353_sesv00.pdf [670,41 kB]
Oponentura:
63070_xmort05.pdf [62,47 kB]
Hodnocení vedoucího:
66353_kotouc.pdf [63,32 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66353/podrobnosti