The impact of personalised advertising on consumer behaviour

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The impact of personalised advertising on consumer behaviour
Autor práce:
Kupčová, Zuzana
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Lhotáková, Markéta
Osoba oponující práci:
Halík, Jaroslav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The focus of this thesis is to identify whether and how the perceived personalisation of advertising influences consumer behaviour. The theoretical part firstly defines personalised advertising and suggests strategies of personalised advertising applicable for businesses. Secondly, it explains what kind of user-collected data is being used as well as issues connected with it. Thirdly, consumers' attitude towards advertising is examined. The practical part of the thesis offers insights which show how advertisers can connect with customers online. In order to do that, four hypotheses were established and data collecting survey was created. The outcome of this research is to determine to what extent personalisation affects the customer's attitude towards the ad and their behaviour.
Klíčová slova:
data usage; personalised advertising; marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 6. 2018
Datum podání práce:
25. 4. 2019
Datum obhajoby:
04.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66114_kupz00.pdf [5,24 MB]
Oponentura:
62257_halik.pdf [64,05 kB]
Hodnocení vedoucího:
66114_lhom01.pdf [62,97 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66114/podrobnosti