Mezinárodní ochrana práva na příznivé životní prostředí: přínos zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva a životní prostředí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Mezinárodní ochrana práva na příznivé životní prostředí: přínos zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva a životní prostředí
Autor práce:
Vodenka, Aleš
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Trávníčková, Zuzana
Osoba oponující práci:
Lehmannová, Zuzana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis deals with international protection of human rights and the environment. The aim of this thesis is to evaluate the contribution of the UN Special Rapporteur on Human Rights and the Environment. The contribution is first assessed in the context of efforts to clarify the relationship between human rights and the environment. The thesis then focuses on the contribution in the area of individual enforcement of the right to an environment of a particular quality within the United Nations. This is based on comparison of individual communications from the communication databases of human rights treaty bodies and the Human Right's Council special procedures. The main contribution of the Special Rapporteur on Human Rights and the Environment is in the development of international human rights and environmental law, including clarification of the relationship between human rights and the environment and promotion of adoption of the right to a safe, clean, healthy and sustainable environment as a human right within the United Nations. The Special Rapporteur plays an important role in international human rights standards monitoring, as it provides victims of human rights violations with access to the international individual mechanism of protection.
Klíčová slova:
individual communications; treaty bodies; environmental law; human rights; environmental rights; special procedures

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 9. 2018
Datum podání práce:
26. 4. 2019
Datum obhajoby:
29.05.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66829_xvoda04.pdf [661,46 kB]
Oponentura:
61594_lehmann.pdf [64,33 kB]
Hodnocení vedoucího:
66829_kalova.pdf [65,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66829/podrobnosti