Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Mezinárodní ochrana práva na příznivé životní prostředí: přínos zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva a životní prostředí

Autor práce: Vodenka, Aleš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Trávníčková, Zuzana
Osoba oponující práci: Lehmannová, Zuzana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Mezinárodní ochrana práva na příznivé životní prostředí: přínos zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva a životní prostředí
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zabývá mezinárodní ochranou lidských práv ve vztahu k ochraně životního prostředí a klade si za cíl zhodnotit přínos zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva a životní prostředí. Přínos je nejprve hodnocen v souvislosti s objasněním vztahu mezi lidskými právy a životním prostředím. Pozornost je poté věnována přínosu v individuální vymahatelnosti práva na určitou kvalitu životního prostředí v systému OSN, který vychází ze srovnání individuálních stížností z databází zvláštních procedur Rady pro lidská práva a smluvních orgánů. Hlavní přínos zvláštního zpravodaje pro lidská práva a životní prostředí lze spatřit v rozvoji mezinárodního práva v oblasti lidských práv a životního prostředí, které zahrnuje objasnění vztahu mezi lidskými právy a životním prostředím a prosazování přijetí práva na příznivé životní prostředí za samostatné lidské právo v systému OSN. Důležitou funkci plní zvláštní zpravodaj v mezinárodní kontrole dodržování lidskoprávních standardů, neboť obětem porušení lidských práv poskytuje lepší přístup k mezinárodním mechanismům individuální ochrany.
Klíčová slova: zvláštní procedury; smluvní orgány; lidská práva; právo životního prostředí; právo na příznivé životní prostředí; individuální stížnosti

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Mezinárodní ochrana práva na příznivé životní prostředí: přínos zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva a životní prostředí
Překlad názvu: International protection of human right to an environment of a particular quality: the contribution of the UN Special Rapporteur on human rights and the environment
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis deals with international protection of human rights and the environment. The aim of this thesis is to evaluate the contribution of the UN Special Rapporteur on Human Rights and the Environment. The contribution is first assessed in the context of efforts to clarify the relationship between human rights and the environment. The thesis then focuses on the contribution in the area of individual enforcement of the right to an environment of a particular quality within the United Nations. This is based on comparison of individual communications from the communication databases of human rights treaty bodies and the Human Right's Council special procedures. The main contribution of the Special Rapporteur on Human Rights and the Environment is in the development of international human rights and environmental law, including clarification of the relationship between human rights and the environment and promotion of adoption of the right to a safe, clean, healthy and sustainable environment as a human right within the United Nations. The Special Rapporteur plays an important role in international human rights standards monitoring, as it provides victims of human rights violations with access to the international individual mechanism of protection.
Klíčová slova: individual communications; treaty bodies; environmental law; human rights; environmental rights; special procedures

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 9. 2018
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 29.05.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66829_xvoda04.pdf [661,46 kB]
Oponentura61594_lehmann.pdf [64,33 kB]
Hodnocení vedoucího66829_kalova.pdf [65,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66829/podrobnosti