Managing Migration: Policies of the Obama and Trump Administrations

Autor práce: Soto, Regina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Osoba oponující práci: Kočí, Kateřina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Managing Migration: Policies of the Obama and Trump Administrations
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The thesis explores migration to the United States in the early history of the country and contemporary migration patterns. The theories analyze the motives that push one to migrate from one country to another. By analyzing several international migration theories, the paper studies the approaches taken by former president of the United States, Barack Obama, and current President Donald Trump. The two administrations had a distinct stance on immigration which is reflected in their policies on immigration. In addition, the thesis covers the theory of lobbying and the influence it has in shaping immigration policies in the United States, as well as the migrant groups affected by the policies.
Klíčová slova: International Migration ; United States; Migration Policy; Skilled Migration; Migration Lobbying; Unauthorized immigration

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2018
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 13.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66803_sotr02.pdf [935,22 kB]
Oponentura61349_xcmak01.pdf [406,34 kB]
Hodnocení vedoucího66803_xnovm114.pdf [64,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66803/podrobnosti