Business, trade and investment relations between the USA and China

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Business, trade and investment relations between the USA and China
Autor práce:
Li, BaiYang
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci:
Halík, Jaroslav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Abstract With the continuous development of economic globalization, the United States and China are the world's largest developed and developing countries, and the economies of the two countries are dominant in today's world economy. Recalling China-US trade relationship, especially since the beginning of the China-US trade war in 2018, the Chinese government and the US government continue to impose revenge tariffs of goods. It not only resulted in a decline in the trade development trend of both parties, but also adversely affected the world economy. This also brings hidden danger to future economic development. This paper attempts to analyze the current China-US policy changes by reviewing the economic and historical turning points after China and the United States establishment the diplomatic relations, and also through the analysis of the current economic and trade situation between the two countries based on historical data, to understand the tendency of economic growth, and speculates on future economic development.
Klíčová slova:
trade sanctions; trade relationship; trade friction; trade deficit; intellectual property protection; trade development

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 9. 2018
Datum podání práce:
26. 4. 2019
Datum obhajoby:
27.05.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66664_liba01.pdf [565,87 kB]
Oponentura:
61249_halik.pdf [64,67 kB]
Hodnocení vedoucího:
66664_sterbovl.pdf [64,19 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66664/podrobnosti