Cestovní ruch seniorů a program European Senior Tourism

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Cestovní ruch seniorů a program European Senior Tourism
Autor práce:
Nosková, Andrea
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Petrů, Zdenka
Osoba oponující práci:
Kalábová, Markéta
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The Master’s Thesis deals with senior tourism as one of the forms of tourism for all and the program for its support - European Senior Tourism. Its aim is to analyze the senior tourism in the Czech Republic with regard to the European Senior Tourism program, where the author analyzed the impacts of the program both during its operation and also the impacts persisting to the present.In the first part of the Thesis, the author defines the basic theoretical background focusing both on tourism in general and tourism focused on seniors, its specifics and also the basic statistics concerning traveling of European seniors are mentioned. The practical part analyzes each season of the European Senior Tourism program in detail and also its functioning in the Czech Republic. The second half of the practical part is devoted to the senior tourism in the Czech Republic, when first the current and expected demographic development of the population is evaluated. Furthermore, relevant statistics on the participation of Czech residents in tourism are examined, with the emphasis on the senior clientele. This analysis of demand is followed by an analysis of the domestic supply side, where the author focused in detail on two travel agencies specializing in senior tourism. At the same time, the author also examined the offer of ordinary travel agencies and she tried to find out whether they were at least partially adapting their offer to senior tourists.
Klíčová slova:
Seniors, Senior tourism, ; European Senior Tourism program; Tourism for all, Tour

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 2. 2018
Datum podání práce:
26. 4. 2019
Datum obhajoby:
31.05.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64681_nosa01.pdf [1,72 MB]
Oponentura:
61754_xkalm21.pdf [63,29 kB]
Hodnocení vedoucího:
64681_petru.pdf [62,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64681/podrobnosti