CSR in rural areas: The case of SMEs in Central Bohemian Region

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
CSR in rural areas: The case of SMEs in Central Bohemian Region
Autor práce:
Nováková, Šárka
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kašparová, Eva
Osoba oponující práci:
Zerr, Michael
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá vývojem společenské odpovědnosti firem (CSR) v kontextu malých a středních podniků působících především ve venkovských oblastech. Primární cílem je zjistit vztah malých a středních podniků ke společenské odpovědnosti. První část práce se zaměřuje na koncept CSR a zároveň strategickou podporou venkovských oblastí a malých a středních podniků ze strany EU a vlády ČR. Druhá část je postavena na rozhovorech s klíčovými představiteli této problematiky, a to se zástupci malých a středních podniků, státních a neziskových organizací. Za pomoci obsahové analýzy získaných dat jsou identifikované oblasti, na které je potřeba se zaměřit k skutečnému pochopení problematiky, a následnému návrhu řešení a dalšímu postupu.
Klíčová slova:
Rural areas ; CSR; EU; Content analysis ; Small and medium sized enterprises

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 8. 2018
Datum podání práce:
4. 5. 2019
Datum obhajoby:
10.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66464_novs01.pdf [765,40 kB]
Veřejná příloha:
18567_novs01.docx [190,10 kB]
Oponentura:
61052_Zerr.pdf [1,29 MB]
Hodnocení vedoucího:
66464_kasparov.pdf [463,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66464/podrobnosti