CSR in rural areas: The case of SMEs in Central Bohemian Region

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
CSR in rural areas: The case of SMEs in Central Bohemian Region
Autor práce:
Nováková, Šárka
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Kašparová, Eva
Osoba oponující práci:
Zerr, Michael
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This thesis maps the development and understanding of Corporate SocialResponsibility in today’s world. In addition, it presents the most worrisomeproblems of rural areas in European Union and covers strategies and action plansthat the EU implements in order to solve these problems. One of the key pillarsof the strategies is the emphasis on SMEs and their role in the process ofdevelopment, which can be perceived as socially responsible. The author,therefore, interviews key players - business owners, state-funded institution andNGOs representatives in order to find what is the perception of CSR of businessowners and others in rural areas and how is it in line with the action plans andstrategies of the political representation. Furthermore, content analysis isperformed to understand the problem in more depth and identify the most burningissues.
Klíčová slova:
Rural areas ; CSR; EU; Content analysis ; Small and medium sized enterprises

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 8. 2018
Datum podání práce:
4. 5. 2019
Datum obhajoby:
10.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66464_novs01.pdf [765,40 kB]
Veřejná příloha:
18567_novs01.docx [190,10 kB]
Oponentura:
61052_Zerr.pdf [1,29 MB]
Hodnocení vedoucího:
66464_kasparov.pdf [463,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66464/podrobnosti