Nejzávažnější dilemata sociální práce z pohledu pracovníků územně samosprávných celků (se zaměřením na území Městské části Praha 10)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nejzávažnější dilemata sociální práce z pohledu pracovníků územně samosprávných celků (se zaměřením na území Městské části Praha 10)
Autor práce:
Zákorová, Vanesa
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Mitwallyová, Helena
Osoba oponující práci:
Vláčil, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on the most serious dilemmas of social work from the point of view of social workers of territorial self-governing unit. The thesis deals with the current legislative anchoring of social work, which is not enough and cannot fully develop its activities in all directions. The theoretical part describes the concept of social work in the Czech Republic, what influences the performance of social workers and what its current form determines. The practical part deals with the opinions of the main actors, which are social workers of the Social Office of the Prague 10 district. The bachelor thesis proposes tools for improving the position of social work based on the analysis of problems and dilemmas of social work.
Klíčová slova:
social worker; Social work; territorial self-governing unit; dilemma; Prague 10

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 2. 2019
Datum podání práce:
5. 5. 2019
Datum obhajoby:
11.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68582_zakv03.pdf [2,69 MB]
Oponentura:
61983_vlacil.pdf [402,92 kB]
Hodnocení vedoucího:
68582_xmith900.pdf [857,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68582/podrobnosti