Nejzávažnější dilemata sociální práce z pohledu pracovníků územně samosprávných celků (se zaměřením na území Městské části Praha 10)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nejzávažnější dilemata sociální práce z pohledu pracovníků územně samosprávných celků (se zaměřením na území Městské části Praha 10)
Autor práce:
Zákorová, Vanesa
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Mitwallyová, Helena
Osoba oponující práci:
Vláčil, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na nejzávažnější dilemata sociální práce z pohledu sociálních pracovníků územně samosprávného celku. Práce se zabývá současným legislativním ukotvením sociální práce, které není dostatečné a nemůže plně rozvíjet své aktivity ve všech směrech. Teoretická část popisuje pojetí sociální práce v České republice, co ovlivňuje výkon sociálních pracovníků a co její současnou podobu determinuje. Praktická část se věnuje názorům hlavních aktérů, jimiž jsou sociální pracovníci odboru sociálního Úřadu městské části Praha 10. Bakalářská práce na základě analýzy problémů a dilemat sociální práce navrhuje nástroje vedoucí ke zlepšení postavení sociální práce.
Klíčová slova:
Sociální práce; Praha 10; sociální pracovník; územně samosprávný celek; dilema

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 2. 2019
Datum podání práce:
5. 5. 2019
Datum obhajoby:
11.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68582_zakv03.pdf [2,69 MB]
Oponentura:
61983_vlacil.pdf [402,92 kB]
Hodnocení vedoucího:
68582_xmith900.pdf [857,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68582/podrobnosti