Návrh řešení informačního přetížení způsobeného reklamou a spamem

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Návrh řešení informačního přetížení způsobeného reklamou a spamem
Autor práce:
Tsoy, Nadezhda
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Sigmund, Tomáš
Osoba oponující práci:
Čermák, Radim
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
V dnešní době trávíme více a více času na internetu, proto bakalářská práce řeší dostupné způsoby, jak si poradit s přetížením informací, které je způsobeno reklamami na webových stránkách a e-maily.Nejprve jsou popsány význam, příznaky, příčiny a důsledky přetížení informacemi, pochopení a relevance problému.Cílem práce bylo navrhnout dva způsoby řešení informačního přetížení, které lze aplikovat individuálně. První metoda řeší problém pomocí psychologických metod: Uspořádejte svůj čas, jasné cíle, životní styl, dodržování odpočinku a práce, omezení toku zbytečných informací atd.Druhé řešení nabízí řešení problému pomocí speciálních rozšíření webového prohlížeče, blokovacích programů a filtrů. Cílem bylo popsat jejich funkce, nevýhody a pozitivní aspekty.Kromě individuálního boje se zbytečnými informacemi lze v práci najít popis řešení tohoto problému globálně a posoudit, jak efektivní jsou východiska v práci předkládaná.Na kontinentech Asie a Evropy byl proveden průzkum mezi 115 lidmi. Zjistilo se, že ne vždy nedodržení pravidel duševní hygieny a technologických řešení, způsobí informační přetížení. Také bylo zjištěno, že demografický faktor na přetížení lidí nemá vliv.Hlavním závěrem práce je, že problém informačního přetížení by měl být vyřešen kombinací několika metod.
Klíčová slova:
e-mail; informační přetížení; psychohygiena; reklama

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 10. 2018
Datum podání práce:
6. 5. 2019
Datum obhajoby:
14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67265_tson00.pdf [621,76 kB]
Veřejná příloha:
18607_tson00.pdf [70,26 kB]
Oponentura:
61520_xcerr23.pdf [64,76 kB]
Hodnocení vedoucího:
67265_sigmund.pdf [65,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67265/podrobnosti