Veřejné vysoké školy ČR a jejich knihovnicko-informační podpora

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Veřejné vysoké školy ČR a jejich knihovnicko-informační podpora
Autor práce:
Klicpera, Jakub
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Papík, Richard
Osoba oponující práci:
Sklenák, Vilém
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The main objective of this bachelor thesis is to create an overview of library-information support at all 26 public universities in the Czech Republic. The first part is devoted to the Czech school system with a focus on public universities. The second part defines academic libraries. The third part is devoted to defining the term library-information support. The fourth part compares this support. The comparison focuses on online catalog of academic libraries, theses and dissertations and their public access, and also licensed electronic resources that schools offer to their students.
Klíčová slova:
online catalog; theses and dissertations; public universities; library-information support; academic library; electronic information resources

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační média a služby
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information and Knowledge Engineering
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 4. 2019
Datum podání práce:
6. 5. 2019
Datum obhajoby:
20.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69637_klij05.pdf [1,16 MB]
Oponentura:
61901_sklenak.pdf [63,32 kB]
Hodnocení vedoucího:
69637_qpapr01.pdf [62,06 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69637/podrobnosti