Vliv výroby ŠKODA AUTO a.s. na zaměstnanost v regionech závodů firmy v letech 2005–2018

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv výroby ŠKODA AUTO a.s. na zaměstnanost v regionech závodů firmy v letech 2005–2018
Autor práce:
Javůrková, Erika
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Kozák, Jan
Osoba oponující práci:
Klement, Josef
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the development of employment and unemployment in the regions of the location of the ŠKODA AUTO plants depending on their production. Economic theories presented in the theoretical part mainly deal with the issue of unemployment which is analyzed in the practical part. The thesis confirms the established hypothesis that the production level of ŠKODA AUTO inversely proportionally affects unemployment in the regions of plants in 2005—2018. The hypothesis was proved in the district of Mladá Boleslav and partly proved in the district of Rychnov nad Kněžnou. In conclusion, it is stated that digitization, robotization and electrification, which will occur as a result of new emission legislation, will bring significant structural changes not only in the automotive sector. However, the changes should not have a negative impact on employment in the ŠKODA AUTO, which is trying to adapt to market changes caused by European regulation.
Klíčová slova:
unemployment; ŠKODA AUTO a.s.; automotive industry; production; electrification; district Rychnov nad Kněžnou; district Mladá Boleslav

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 3. 2019
Datum podání práce:
9. 5. 2019
Datum obhajoby:
11.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69077_jave00.pdf [1,62 MB]
Oponentura:
62317_xklej00.pdf [679,76 kB]
Hodnocení vedoucího:
69077_xkozj23.pdf [670,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69077/podrobnosti