Makroobezřetnostní politiky zemí V4 se zaměřením na Loan-to-Value poměr v letech 2016-2018

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Makroobezřetnostní politiky zemí V4 se zaměřením na Loan-to-Value poměr v letech 2016-2018
Autor práce:
Horký, Bohuslav
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Pekárek, Štěpán
Osoba oponující práci:
Vebrová, Ludmila
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with current issues of macroprudential policies in order to compare selected instruments and to point out potential risks to financial stability. The theoretical part describes the basic knowledge framework, especially financial stability, systemic risk and macro-prudential supervision. The practical part deals with the description of macroprudential policies of the individual Visegrad Group states and their current risks. Furthermore, selected tools and their changes in time are described in more detail, which are compared in the discussion. At the end of the thesis I evaluate the homogeneity of individual states according to LTV, DSTI and capital buffers, respectively CCyB, SyRB and O-SII.
Klíčová slova:
macro-prudential policy; financial stability; systemic risk; LTV

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 2. 2019
Datum podání práce:
9. 5. 2019
Datum obhajoby:
13.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68884_horb04.pdf [1,12 MB]
Oponentura:
62873_vebl01.pdf [476,07 kB]
Hodnocení vedoucího:
68884_xpeks00.pdf [432,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68884/podrobnosti