Valuation of User-based Internet companies – Main Growth and Value Drivers

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Valuation of User-based Internet companies – Main Growth and Value Drivers
Překlad názvu:
Valuation of User-based Internet Companies – Main growth and Value Drivers
Autor práce:
Mammadov, Toghrul
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Krabec, Tomáš
Osoba oponující práci:
Jeřábková, Silvie
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním hodnoty, kterou představují jednotliví odběratelé internetového obsahu pro technologickou společnost. Praktická část zahrnuje analýzu společnosti Netflix, jelikož je to dynamicky rostoucí firma působící v oboru, který značně závisí na odběratelích obsahu. Za účelem vytvoření kompletního finančního modelu společnosti bude hlavním nástrojem pro vykonání analýzy Microsoft Excel. Jako první, standardní postup ocenění firem bude využit za pomoci modelu diskontovaných toků hotovosti s cílem získat současnou hodnotu všech předpokládaných peněžních toků společnosti diskontovaných odpovídající diskontní sazbou. Moderní postup ocenění technologických společností bude následně použit oceněním stávajících a potencionálních odběratelů obsahu společnosti. Cílem této práce je porovnání obou oceňovacích modelů za účelem vytvoření rozumných předpokladů o hlavních faktorech růstu a hodnoty. Věk internetu a dat má v dnešní době pořád zásadnější dopady na moderní společnosti a její modely podnikání. Proto, porovnáním finálních modelů se práce zaměřuje na dosažení dvou důležitých cílů – 1) Odhalení důvodů dnešních valuací moderních internetových společností. 2) Zlepšení přesnosti prognózování klíčových finančních ukazatelů moderní společnosti jejich rozdělením na jednotlivé uživatele.
Klíčová slova:
Diskontní sazba; Hodnota; Diskontní peněžní tok; Finanční modelování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance and Accounting
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 11. 2018
Datum podání práce:
11. 5. 2019
Datum obhajoby:
11.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67846_mamt00.pdf [4,06 MB]
Veřejná příloha:
18684_mamt00.pdf [2,48 MB]
Oponentura:
62486_xjers02.pdf [84,55 kB]
Hodnocení vedoucího:
67846_krabect.pdf [210,49 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67846/podrobnosti