Hloubková analýza péče o zaměstnance ve společnosti Schenker spol. s r.o.

Autor práce: Žitníková, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Říhová, Gabriela
Osoba oponující práci: Šmíd, David

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hloubková analýza péče o zaměstnance ve společnosti Schenker spol. s r.o.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje analýze péče o zaměstnance ve společnosti Schenker spol. s r.o. Teoretická část popisuje základní pojmy z oblasti péče o zaměstnance, definuje možnosti vzdělávání a odměňování. V praktické části jsou charakterizovány jednotlivé složky péče o zaměstnance ve společnosti Schenker spol. s r.o., vzdělávání, odměňování a benefity, které společnost svým zaměstnancům nabízí. Dále jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno za účelem zjištění spokojenosti s péčí o zaměstnance a nabízenými benefity. Hlavním přínosem práce je zanalyzování spokojenosti s péčí o zaměstnance v dané společnosti a formulace doporučení ohledně možných změn vedoucích k jejímu zvýšení.
Klíčová slova: pracovní podmínky; vzdělávání; péče o zaměstnance; odměňování; zaměstnanecké výhody

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Hloubková analýza péče o zaměstnance ve společnosti Schenker spol. s r.o.
Překlad názvu: Deep analysis of employee care in the company Schenker spol. s r.o.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with the analysis of employee care in the company Schenker spol. s r.o. The theoretical part describes basic concepts of employee care, training possibilities and rewards. In the practical part compounds of employee care, training possibilities, rewards and benefits in the company Schenker spol. s r.o. are described. The last part of the thesis analyses results of the questionnaire, that finds out preferred benefits and employee satisfaction with the current system of employee care. The main contribution of this thesis is the finding of level of satisfaction with employee care and recommendations leading to improvement of employee care in the company.
Klíčová slova: employee care; work conditions; employee training; employee reward; employee benefits

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 3. 2019
Datum podání práce: 12. 5. 2019
Datum obhajoby: 05.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce69277_zitl00.pdf [1010,34 kB]
Oponentura62949_smid01.pdf [497,74 kB]
Hodnocení vedoucího69277_rihg01.pdf [140,34 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/69277/podrobnosti