Motivace pracovníků v neziskovém sektoru ve srovnání s benefity ziskového sektoru

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Motivace pracovníků v neziskovém sektoru ve srovnání s benefity ziskového sektoru
Autor práce:
Shiyanova, Syuzanna
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Honsová, Pavlína
Osoba oponující práci:
Surynek, Alois
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The subject of this bachelor thesis is to analyze the current motivation system in selected non-profit organizations and to find out what motivates employees to work in the non-profit sector, including the identification of the main motivational factors. The whole work is divided into two parts. The first part of the thesis deals with the characteristics of the non-profit sector, focused on non-governmental non-profit organizations. Motivation, sources of motivation and issue of motivating employees in non-profit organizations. The second practical part introduces several selected non-profit organizations and then evaluates the results of the research. In the conclusion, there are suggested possible measures that can help to improve motivation of employees.
Klíčová slova:
Non-profit organization; non-profit sector; motivation; motivation theory; employees

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 1. 2019
Datum podání práce:
13. 5. 2019
Datum obhajoby:
07.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68291_shis00.pdf [586,18 kB]
Oponentura:
62883_surynek.pdf [432,99 kB]
Hodnocení vedoucího:
68291_honp02.pdf [755,62 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68291/podrobnosti