Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Liquidity management of commercial banks operating in Poland

Autor práce: Majkútová, Natalia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Osoba oponující práci: Maršíková, Kateřina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Liquidity management of commercial banks operating in Poland
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This Thesis evaluated the level of liquidity risk and the tools used to minimize such risk in Polish commercial banks. The evaluation of the liquidity of banks in Poland consists of three parts. Firstly, the changes in funding gap, which is a measure of funding liquidity risk, in the period from 2003 to 2018 of commercial Polish banks was assessed. The main finding of this analysis was that the funding liquidity risk was significantly lower before the Global Financial Crisis than during any years since the crisis. Secondly, analysis of the liquidity ratios level since 2008 until 2018 was presented. The last part of the analysis demonstrated the analysis of linear regression of certain macroeconomic factors (unemployment, and inflation) and funding gap
Klíčová slova: Funding Gap; Liquidity Risk Management; Risk in Banking Sector

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance and Accounting
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 11. 2018
Datum podání práce: 13. 5. 2019
Datum obhajoby: 11.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce67797_majn00.pdf [955,32 kB]
Oponentura62515_xmark40.pdf [125,10 kB]
Hodnocení vedoucího67797_bruna.pdf [73,79 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/67797/podrobnosti