Business plan - healthy food restaurant

Autor práce:
Gasanov, Gasan
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Habrmanová, Blanka
Osoba oponující práci:
Kűchler, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Business plan - healthy food restaurant
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to create a comprehensive business plan for launching a healthy quick service restaurant called “Slices” as well as to assess its viability on the Russian market. The business plan is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part was to create a strong and solid framework based on academic literature, while the practical part was aimed at the implementation of learned principles in practice. The purpose of the plan is to assess all the market features, determine attractiveness and the level of competition within the industry, select target audiences and determine key stakeholders. Based on these analyses the most appropriate marketing strategy and communicational channels will be selected. Moreover, a detailed financial plan will show the level of investments required for a successful start and running of the company.
Klíčová slova:
Entrepreneurship; Fast food industry ; Healthy food; Business Plan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Corporate Finance and Management

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Business Administration

Název katedry:
Department of Entrepreneurship

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 11. 2018

Datum podání práce:
13. 5. 2019

Datum obhajoby:
04.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67784_gasg00.pdf [2,31 MB]

Oponentura:
63310_xkucj45.pdf [479,66 kB]

Hodnocení vedoucího:
67784_habrmanb.pdf [75,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67784/podrobnosti