Age management

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Age management
Autor práce:
Čubová, Marie
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Legnerová, Kateřina
Osoba oponující práci:
Stulíková, Markéta
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tématem této práce je koncepce Age managementu. Cílem práce je zhodnotit současné povědomí o age managementu u běžné populace, zjistit do jaké míry tito lidé podléhají negativním předsudkům a stereotypům vůči starším osobám, jak se mění pracovní schopnost u lidí starších 50 let a na základě toho pak navrhnout doporučení ke zlepšení. Nejprve jsou vymezeny základní teoretické pojmy týkající se age managementu a stárnutí populace. Další část je zaměřena na vlastní výzkum, který byl proveden formou dotazníkového šetření. Způsob oslovování respondentů proběhl metodou convenience sampling. Jednotlivé otázky dotazníku byly vyhodnoceny a na základě těchto zjištěných informací byla navržena doporučení ke zlepšení současné situace.
Klíčová slova:
age management; pracovní schopnost; stárnutí; demografické změny; předsudky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 11. 2018
Datum podání práce:
13. 5. 2019
Datum obhajoby:
12.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67738_cubm00.pdf [1,00 MB]
Veřejná příloha:
18741_cubm00.pdf [121,24 kB]
Oponentura:
63037_Stulíková.pdf [573,67 kB]
Hodnocení vedoucího:
67738_xlegk900.pdf [141,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67738/podrobnosti