The influence of smartphone colour palettes on consumers’ attitudes and purchase intentions

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The influence of smartphone colour palettes on consumers’ attitudes and purchase intentions
Překlad názvu:
-
Autor práce:
Maier, Alissa
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Karlíček, Miroslav
Osoba oponující práci:
Keprta, Jan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
-
Klíčová slova:
-; -; -

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 11. 2017
Datum podání práce:
13. 5. 2019
Datum obhajoby:
07.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63843_alim00.pdf [3,90 MB]
Veřejná příloha:
18732_alim00.pdf [836,84 kB]
Oponentura:
62649_Keprta.pdf [619,54 kB]
Hodnocení vedoucího:
63843_karlm.pdf [423,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63843/podrobnosti