The influence of smartphone colour palettes on consumers’ attitudes and purchase intentions

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The influence of smartphone colour palettes on consumers’ attitudes and purchase intentions
Autor práce:
Maier, Alissa
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Karlíček, Miroslav
Osoba oponující práci:
Keprta, Jan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Despite its importance, the concept of colour is not widely understood in marketing. This thesis establishes conventionally, and unconventionally coloured smartphone lines based on desk research. The influence of these smartphone colour palettes on consumers’s attitudes to the visual appeal of the product line, the brand personality with regards to originality, the brand itself, and purchase intention were then researched. Four hypotheses were tested on a sample of 101 subjects. The results demonstrated that smartphone colour palettes have significant impacts on consumers’ attitudes and on their purchase intentions. Finally, colour strategies for incumbent and new market players based on the results are presented.
Klíčová slova:
smartphones; colour; product marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 11. 2017
Datum podání práce:
13. 5. 2019
Datum obhajoby:
07.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63843_alim00.pdf [3,90 MB]
Veřejná příloha:
18732_alim00.pdf [836,84 kB]
Oponentura:
62649_Keprta.pdf [619,54 kB]
Hodnocení vedoucího:
63843_karlm.pdf [423,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63843/podrobnosti