Accounting for inventory under US GAAP: Is LIFO still used by companies?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Accounting for inventory under US GAAP: Is LIFO still used by companies?
Autor práce:
Naranbat, Chandmansuren
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Procházka, David
Osoba oponující práci:
Vašek, Libor
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
As globalization progresses and international economic dependency increases, the need for global accounting system becomes more apparent. With this matter US lawmakers are willing to converge with international accounting standards. However, there are many challenges facing them, one important would be the repeal of LIFO inventory costing method. Although, the LIFO costing method was under pressure of SEC’s Roadmap toward IFRS and Obama administration’s budget proposals 2012, which contained a provision to elimination of LIFO for tax purposes. The method is still used by firms and the repeal did not happen yet. This study investigates into the current situation of firms using the LIFO and provides the most recent facts of LIFO repeal.
Klíčová slova:
Inventory valuation; LIFO, FIFO; LIFO repeal

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance and Accounting
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 11. 2018
Datum podání práce:
31. 5. 2019
Datum obhajoby:
11.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67839_narc01.pdf [1,38 MB]
Oponentura:
62010_vasek.pdf [684,91 kB]
Hodnocení vedoucího:
67839_prochazd.pdf [125,11 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67839/podrobnosti