Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Family businesses in the succession process

Autor práce: Grabenhorst, Ingmar
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hnilica, Jiří
Osoba oponující práci: Ryška, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Family businesses in the succession process
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The aim of this thesis is to identify and analyze the biggest challenges for family businesses encounter when dealing with the succession and governance process. The findings are based on academic literature review, interviews with future successors and a survey with potential future successors. The Interviews were held with family members who were either the future successor or involved in the succession and governance process. Three German and one Czech family business were analyzed. The survey was conducted anonymously by 30 young, potential successors in collaboration with the University St. Gallen. The results of the interview and the survey were that most challenges occurred because the succession process is often not planned or structured and family shareholders are not sufficiently involved in the decision-making process. Furthermore, the identification with the family business decreases with increasing size and age and thus makes it more difficult to find a suitable successor within the family.
Klíčová slova: Family business; Sibling Partnership; Cousin Consortium; Succession; Governance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2018
Datum podání práce: 15. 5. 2019
Datum obhajoby: 12.06.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce68017_grai02.pdf [1,98 MB]
Oponentura62763_ryst01.pdf [67,53 kB]
Hodnocení vedoucího68017_hnilica.pdf [142,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/68017/podrobnosti