Analýza výstupů a očekávaných dopadů schválených projektů čtvrté prioritní osy Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti Operačního programu Praha pól růstu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza výstupů a očekávaných dopadů schválených projektů čtvrté prioritní osy Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti Operačního programu Praha pól růstu
Autor práce:
Márová, Hana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Wokoun, René
Osoba oponující práci:
Kouřilová, Jana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Supporting existing and emerging facilities and ensuring the availability of childcare facilities for children under the age of 3 years old has become increasingly more important because of today's high employment rate, as it is linked to allowing parents to quickly return to the labour market and helps mitigate the risks of social exclusion of vulnerable groups. Based on publicly available data, questionnaire survey and structured interviews, it was stated that 7 new childcare facilities for children under the age of 3 have been built with the support of the OP PPR and that another 23 existing facilities were currently being supported. When assessing the performance of other indicators, it was found that some of the indicators' target values have already been met. Further support for childcare facilities, especially capacity building, only makes sense if part-time jobs and other activities, that will affect the parents' preferences, are also supported.
Klíčová slova:
children's group; Economic and social cohesion policy; Operational programme Prague – the growth pole; childcare facilities for children under the age of 3 years old; education and employment; ESI funds

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 1. 2019
Datum podání práce:
17. 5. 2019
Datum obhajoby:
05.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67716_xmarh14.pdf [3,09 MB]
Oponentura:
62773_kourilov.pdf [406,73 kB]
Hodnocení vedoucího:
67716_wokoun.pdf [664,44 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67716/podrobnosti