Analýza výstupů a očekávaných dopadů schválených projektů čtvrté prioritní osy Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti Operačního programu Praha pól růstu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza výstupů a očekávaných dopadů schválených projektů čtvrté prioritní osy Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti Operačního programu Praha pól růstu
Autor práce:
Márová, Hana
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Wokoun, René
Osoba oponující práci:
Kouřilová, Jana
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Podpora zařízení a dostupnosti péče o děti do 3 let je v současné době vysoké zaměstnanosti velmi důležitá, neboť souvisí s umožněním rychlého návratu rodičů na trh práce a také pomáhá zmírnit rizika sociálního vyloučení ohrožených skupin. Na základě veřejně dostupných dat, dotazníkového šetření a řízených rozhovorů bylo zjištěno, že za podpory OP PPR bylo dosud vybudováno 7 nových zařízení péče o děti do 3 let a dále byl podpořen provoz 23 dětských skupin. Při zhodnocení plnění dalších indikátorů bylo zjištěno, že již nyní jsou některé cílové hodnoty indikátorů naplněny. Další podpora zařízení, zejména navyšování kapacit, má smysl, pouze pokud bude současně podporován i vznik částečných úvazků a aktivit na podporu preferencí rodičů tato zařízení využívat.
Klíčová slova:
Operační program Praha – pól růstu; dětská skupina; zařízení péče o děti do 3 let; ESI fondy; vzdělávání a zaměstnanost; Politika hospodářské a sociální soudržnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 1. 2019
Datum podání práce:
17. 5. 2019
Datum obhajoby:
05.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67716_xmarh14.pdf [3,09 MB]
Oponentura:
62773_kourilov.pdf [406,73 kB]
Hodnocení vedoucího:
67716_wokoun.pdf [664,44 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67716/podrobnosti