Finanční a konkurenční analýza společností ŠumavaNet s.r.o. a SporktNet s.r.o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční a konkurenční analýza společností ŠumavaNet s.r.o. a SporktNet s.r.o.
Autor práce:
Janečková, Sabina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Šmídová, Radana
Osoba oponující práci:
Bláha, Zdeněk
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The theme of this bachelor thesis is Financial and competitive analysis of ŠumavaNet s. r. o. and SporkNet s. r. o. in the period 2012-2017. The aim of this thesis are use and comparison results of companies. This thesis is divided into two patrs. The first contains the theory of financial analysis included some financial ratios, financial health model and ARPU ratio. The second part of thesis is focused on applying theory to numerical information from financial statements of companies, then the results will be compared and in this part there will be the quick SWOT analysis of both companies too. In the end of this thesis the results obtained during my thesis are summarized and evaluated.
Klíčová slova:
financial ratios; telecommunications services; financial analysis; competition; ARPU

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 2. 2019
Datum podání práce:
22. 5. 2019
Datum obhajoby:
11.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68788_jans04.pdf [988,55 kB]
Oponentura:
62595_Bláha.pdf [316,58 kB]
Hodnocení vedoucího:
68788_korbova.pdf [225,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68788/podrobnosti