Rozpočty EU

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Rozpočty EU
Autor práce:
Šalka, Jindřich
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Vítek, Leoš
Osoba oponující práci:
Klazar, Stanislav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a analýzou víceletých finančních rámců Evropských společenství / Evropské unie. Jsou zde popsány změny ve struktuře jednotlivých víceletých rozpočtů, kde je věnována pozornost příjmové a výdajové stránce. Analýza vývoje těchto rámců je provedena na základě dat z interinstitucionálních dohod mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí. Analyzován je dále vývoj podílu hlavních výdajových kapitol na rozpočtech, tempa růstu těchto kapitol a podíl rozpočtu na jednoho obyvatele ES / EU. Celkový vývoj ukazuje postupné navyšování plánovaných finančních prostředků v každém dalším rámci a zaměření evropského financování v průběhu let 1988-2020.
Klíčová slova:
finanční perspektiva; víceletý finanční rámec; Rozpočet; Evropská unie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 10. 2018
Datum podání práce:
24. 5. 2019
Datum obhajoby:
14.06.2019

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67098_salj06.pdf [731,60 kB]
Oponentura:
63089_klazar.pdf [218,20 kB]
Hodnocení vedoucího:
67098_vitek.pdf [150,18 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67098/podrobnosti